ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4
วันที่17 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.
ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

ถ่ายทอดสด ช่วงเช้า 9.00-11.00 น.

ถ่ายทอดสด ช่วงบ่าย 13.30-17.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

ตารางการถ่ายทอดสด: *เสียงบรรยายไทย*

  • 9.00-10.30 น. สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
  • 9.00-11.00 น. Facebook ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
  • 9.00-17.00 น. Facebook | YouTube รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4

Live The 4th Princess Maha Chakri Award Forum 2022 : Panel Discussion

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ถ่ายทอดสด
ประมวลภาพพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ 17 ตุลาคม 2565
ประมวลภาพกิจกรรม show&share 18 ตุลาคม 2565
ประมวลภาพทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย 19 ตุลาคม 2565
กิจกรรม show & share