ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยจากผลกระทบโควิด-19

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

Registration Link
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsce-grj4rGNE6-OC2yu9AQf36PXeRBCMz

Meeting ID : 831 6680 5125
Security Passcode : 290465