ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง “ศิลปะสร้างคน จิตวิญญาณ เปิดเส้นทางอนาคต”

วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ให้โอวาทและเปิดการเสวนา โดย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

 • ครูสิทธิชัย จันทร์คลาย ครูคุณากร 2564
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว
 • ครูนิพนธ์ นิกาจิ ครูยิ่งคุณ 2564
  Nikachi Gallery จ.ปัตตานี
 • ครูพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ครูขวัญศิษย์ 2560
  โรงเรียนซับมงคลวิทยา จ.ชัยภูมิ

  ผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85883781671?pwd=VGh0c1pQeUs2aUFEZmVPUkpxQVpEZz09

Meeting ID: 858 8378 1671
Passcode: 164049