ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

“การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

ผ่านระบบ zoom meeting

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ผู้ร่วมการเสวนา ดังนี้

 1. ครูสุเทพ เท่งประกิจ
  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2562
  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 2. ดร.นฤมล เนียมหอม
  ครูขวัญศิษย์ 2562
  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ
 3. ครูปรีชา สุวรรณเจริญ
  ครูขวัญศิษย์ 2564
  โรงเรียนอนันตา กรุงเทพ
 4. นางสาวอาซีซะห์ สะมะแอ
  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 5. นางสาวอรัญญา สุดสง่า
  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86168958865pwd=ZGYwUkhseis4TEJhS3R4Vy9Hc3RZQT09
Meeting ID: 861 6895 8865
Passcode: 186692

ชมถ่ายทอดสดที่ PMCAF YouTube Channel