ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ วนมาถึงแล้ว ในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่า คงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง จากกลอนพรปีใหม่พระราชทาน “สวัสดีปีขาลเสือ” ในปี ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้

พระองค์ทรงปลอบประโลม
และเตือนสติปวงชนชาวไทย
ให้ได้ผ่านพ้นโรคระบาด โควิด-19
ด้วยความ “ขวนขวายและอดทน”
อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและท้อแท้เสียก่อน
ถ้าทุกคนอดทนก็จะทำให้สุขกายสบายใจ
และพร้อมที่จะดูแล ป้องกันตัวเอง
ให้พยายามใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา
และขอให้มีน้ำใจดี โอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยแล้ว
จะได้มีความสุขในปี ขาลเสือ พ.ศ. 2565 นี้โดยทั่วหน้า


ที่มา: ร้านภูฟ้า