การเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 09.30 – 11.30 น.

👉👉 การเสวนา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะของ ผู้เรียน อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด”
ร่วมเสวนา โดย
👩‍💼 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
👩‍💼 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
👩‍💼 ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล
👩‍💼 ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉👉 การเสวนา เรื่อง “ยกระดับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ งานวิชาการสู่สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนราชินีบน”
ร่วมเสวนา โดย
👩‍💼 ดร.เย็นฤทัย จงถนอม
👨‍💼 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์
👩‍💼 ดร.ประพิมพร อันพาพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉👉 รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/