พบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.

👉👉 การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”
ร่วมเสวนา โดย
👩‍💼 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
👨‍💼 รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
👨‍💼 ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
👨‍💼 ดร.วรสรวง ดวงจินดา
👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉👉 การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”
ร่วมเสวนา โดย
👨‍💼 นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์
👩‍💼 ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
👩‍💼 ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
👩‍💼 นางวีณา ว่องไววิทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉👉 รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/