2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

⏰ เวลา 09.00 – 10.30 น.
การเสวนา เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูกับผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี”
ร่วมเสวนา โดย
👩‍💼 นางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล
👨‍💼 นายสิทธิชัย สิงหะเสนา
👩‍💼 นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ
👨‍💼 นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล
👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

⏰ เวลา 10.35 – 12.00 น.
👉👉 การเสวนา เรื่อง “บทบาทของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในวง PLC เพื่อตอบโจทย์ ว.PA”ร่วมเสวนา โดย
👨‍💼 นายวิชัย ราชธานี
👩‍💼 นางคำพันธุ์ ตุลากัน
👨‍💼 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
👨‍💼 รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

👉👉 รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/