มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศฟิลิปปินส์-มาเลเซีย


ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น. (เวลา BKK)

YouTube Live: https://youtu.be/3Ro796uKD_g

 • ดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilada)
  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2017
  ครูใหญ่โรงเรียนแห่งชาติ Caninguan National High School ในจังหวัด Ioilo

ดร.ซาดัท บี มินันดัง (Dr.Sadat B. Minandang)
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2019
ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา Darping Elementary School ในเมือง Cotabato City
 • ครูฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง (Saripah binti Embong)
  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศมาเลเชีย ปี 2017
  ครูแกนนำวิชาทักษะชีวิตแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
  โรงเรียน Sekolah Menengah Agarna (Atas) Sultan Zainal Abidin ในรัฐ Terengganu


ดำเนินรายการโดย

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ชมย้อนหลัง : PMCA YouTube Channel https://youtu.be/3Ro796uKD_g