ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์ “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”


วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. (GMT+7.00 BKK)

กำหนดการเสวนาออนไลน์
“ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 :
ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”

วิทยากร ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เวลาบูรไน 14.30-16.30 น.)
• ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) PMCA 2015
ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School
• ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) PMCA 2019
ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา Lambak Kanan Jalan 49
• ครูลิม ซอง โง (Ms. Lim Soh Ngo) PMCA 2017 อดีตครูเคมีเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

ประเทศติมอร์-เลสเต (เวลาติมอร์ 15.30-17.30 น.)
• ครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) PMCA 2019
โรงเรียนประถมศึกษา Eskola Basica Matata เมืองเอเมร่า

ดำเนินรายการโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
น.ส. ฟาติเมาะ มิงโซ สถาบันรามจิตติ (ล่ามภาษา)

ชมถ่ายทอดสดทาง PMCA YouTube Channel