ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการ

วันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564
15.30-17.30 น.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015
ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์
• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017
ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์
• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019
โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง

ประเทศเวียดนาม
• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015
ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย
• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017
ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาความสามารถพิเศษ
เจียน เล กวี๋ โดน
• ครูเลอ ทัน เลียม PMCA 2019 ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมชนเผ่า ฮิมลาม เมืองเฮ่ายาง

ผู้ดำเนินรายการ คุณสรรชัย หนองตรุด สถาบันรามจิตติ
ประสาน/ล่ามภาษา คุณสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์

ชมย้อนหลัง
https://youtu.be/cO_g1rcJtSU