คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2


คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewform

ดูผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่
https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/06/31531/