คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2562 ณ นครหลวงพระบาง

14 มิถุนายน 2562 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะ เข้าพบท่าน เอิง ลอสะหวัน สำนักงานศึกษาแขวงหลวงพระบาง และเจ้าหน้าที่การศึกษาแขวง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงและกีฬา ประเทศลาว และครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด ครูโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ นครหลวงพระบาง ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 เข้าร่วม โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศลาวและไทย และยังได้ร่วมกันหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศลาวและไทยร่วมกับแขวงกับกระทรวงศึกษาและกีฬา

นอกจากนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ และคณะ ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ สันติภาพ นครหลวงพระบาง โรงเรียนของครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 โดยมีท่านสุนทอน แก้วสะหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาครูและการศึกษาของโรงเรียน ทั้งเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้เพื่อพัฒนาครูผ่านโครงการต่างๆ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาและกีฬา ในงานนี้โรงเรียนยังได้จัดพิธีบายสู่ขวัญเพื่อรับขวัญตามประเพณีวัฒนธรรมโดยมีภูมิปัญญาเข้าร่วมเป็นพิธีกรงานบายศรีฯ ผูกสายรับขวัญคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน

สำหรับครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 อายุ 45 ปี เป็นหัวหน้าสาขาภาษาลาวและวรรณคดี และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีผลงานการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับความขาดแคลนของจังหวัดพูคูน (Phoukhoun) และศึกษาวิจัยสถานการณ์ด้านการศึกษาของแขวงหลวงพระบาทให้กับกระทรวงศึกษาและกีฬา มีแรงบันดาลใจในการเป็นครูและ “มุ่งมั่นอยากให้ความรู้ ใช้ความรักในความเป็นครูและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีใจรักและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อประเทศต่อไป”

ประมวลภาพ 249 ภาพ >>

สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | สำนักงานศึกษาแขวงหลวงพระบาง | วันครูแห่งชาติลาว ThaiPBS