ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำเวียดนาม จัดโครงการ Lao Cai English Festival แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนไทยและเวียดนามผ่านระบบออนไลน์ข้ามประเทศ

ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ จังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงโครงการ Lao Cai English Festival ว่า สำนักงานการศึกษาจังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ได้จัดโครงการด้านการศึกษาในชื่อโครงการ Lào Cai English Festival ทั้งระดับประถมและมัธยม โดยมีโรงเรียนในจังหวัดหล่าวกายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติในการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยให้โรงเรียน ครู และนักเรียนได้เรียนกับโรงเรียนต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อออนไลน์กับนักเรียนต่างประเทศ โดยเลือกลุ่มหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน เช่น หัวข้อ Vươn ra biển lớn (ก้าวสู่ทะเลกว้าง ) เทคโนโลยี การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันโควิด ความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นต้น

นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ ผู้ประสานงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ครู Trịnh Hẳng ทำหน้าที่ประสานงานกับโรงเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Lao Cai English Festival ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยครูเอลวิส โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนโครงการ ครูจริญญา เชาว์ชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดูแลโครงการ ครูสุภาภรณ์ โสภาพงษ์ เป็นผู้ประสานงาน และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ครูธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนโครงการ ครูสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ดูแลโครงการ และครูอิสรี รักไทย เป็นผู้ประสานงาน

นายสุรชัย กล่าวว่า โครงการนี้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการเชื่อมออนไลน์กับโรงเรียนจากฝ่ายเวียดนาม ประกอบด้วย ดังนี้ (1) โรงเรียน Kim Dong Primary school (2) โรงเรียน Lê Văn Tám Primary school (3) โรงเรียน Nam Cường Primary school (4) โรงเรียน Duyen Hai Primary school (5) โรงเรียน Van Hoá Primary school (6) โรงเรียน Chu Văn An Primary school (7) โรงเรียน Bắc Cường. School (8)โรงเรียน Nguyen Ba Ngọc school (9) โรงเรียน Pom Han school และจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นที่โรงเรียนประถมเล วัน ต๋าม (Lê Văn Tám) จังหวัดหล่าวกาย ต่อไป