คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด
สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

🔉 สมัครประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2564 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemnIR5fFe6JgLolHphMp9DhCcaaH38kF6vXV0wEq_kw6-ZIQ/viewform

🎬 สมัครประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2564 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOI07b6aid-U_rkQ6JKIDk6VduTIZyHMhEp6CI1-Pn6DAkCQ/viewform

👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/11/24863/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743