สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพรตรุษจีน
พ.ศ. ๒๕๖๕

如 虎 添 翼 หรูหู่เหี้ยนอี้ เหมือนเสือมีปก (มีอำนาจเก่งกล้าอยู่แล้ว เสริมความสามารถให้มากขึ้น) Like a tiger with wings: May your already mighty prowess be blessed with even greater capabilities
More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 6 "Kamalasai AI Robotics and technology Thailand" ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมใช้สถานที่จัดงานหลัก ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (STEM) และเพื่อเป...
More

พลังครูสู่พลวัตรแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เรื่อง “พลังครูยุคใหม่” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมีวิทยากร ได้แก่ รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร    ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560 ครูวิษณุ พุ่มสว่าง โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564 ครูขัตติยา ปิยะรังสี  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์...
More

คุรุสภาขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

ถ่ายทอดสด https://youtu.be/3HFosA-8k7I ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World 🚩นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ในรูปแบบออนไลน์ มอบสารวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโส 🚩รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีของส่วนกลาง ณ หอประชุมคุรุสภา และพิธีคารวะครูอาวุโส 🚩ร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com และรับเกียรติบัตรการเข้าร่...
More

ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีขาลเสือ พ.ศ. ๒๕๖๕ วนมาถึงแล้ว ในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่า คงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง จากกลอนพรปีใหม่พระราชทาน “สวัสดีปีขาลเสือ” ในปี ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเตือนสติปวงชนชาวไทยให้ได้ผ่านพ้นโรคระบาด โควิด-19 ด้วยความ “ขวนขวายและอดทน” อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและท้อแท้เสียก่อ...
More

ชมย้อนหลัง เสวนาทางไกล ครั้งที่ 1 พลังครูยุคใหม่ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย”

เวทีเสวนาครั้งที่ 1 "พลังครูยุคใหม่"วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น.ผู้เข้าร่วมเสวนา รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด ชมย้อนหลัง https://youtu.be/ofgLPZgVBOY
More

คุรุสภาจัดงาน “วันครู” ปี 65 แบบผสมผสาน Onsite – Online

ถ่ายทอดสด https://youtu.be/3HFosA-8k7I คุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 แบบผสมผสาน Onsite - Online  ในธีม “พลังครูยุคใหม่    สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชวนศิษย์มีครู ทำความดี เป็นจิตอาสา ร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครู  ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Khurusaphaofficial” ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ในวันที่ 1...
More

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด รายการสายธารสุนทรียธรรม พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายการสายธารสุนทรียธรรมพลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.เดินทางมาถึงครั้งที่ ๑๙ "ครูชายแดนใต้ หัวใจทองคำ".ครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒"ครูสุเทพ เท่งประกิจ"โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา.พร้อมกับผู้ดำเนินรายการรศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล และ ผศ.ภวิกา ภักษาทุกท่านกดติดตามเพื่อรับชมรายการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังทั้ง ๑๘ ครั้งได้ทาง Facebook page.https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ        ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุ...
More

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด รายการสายธารสุนทรียธรรม “ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ” ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รายการสายธารสุนทรียธรรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 09.30 น.พบกับ ครูแกร่งแห่งอาชีวะผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และชุมชน "ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ"จาก วิทยาลัยเทคนิคพังงา ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)Live ทางเพจพลานุภาพของครู: https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
More