วิธีการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องทำอย่างไรประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครูแบบออนไลน์ ได้ที่นี่>> https://youtu.be/XZR3rOQrrek https://youtu.be/Fw5GZ-PCRd0 https://youtu.be/UePFNeMnYEk ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนและเสนอชื่อแบบออนไลน์ได้ที่นี่>>   การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 แผนปฏิบัติการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564   คู่มือการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   ปรับปรุงล่าสุด 12 ส.ค. 2563 ประ...
More