รางวัลครูคุณากร


รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร 

จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
1. นายชาตรี สำราญ
2. ณัชตา ธรรมธนาคม

ครั้งที่ 2 ประจำปี  2560
1. นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์
2. นายศรัณย์ ศรีมะเริง

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
1. ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน
2. นางสาวปุณยาพร ผิวขำ