มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิป ซิงห์ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิป ซิงห์

ครูผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวก

มาดามสะรับจิต วัย 47 ปี ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จาก National Institute on Education และระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันจาก Nanyang Technological University มีประสบการณ์เป็นครู 16 ปี      การสอนนักเรียนหลากหลายระดับชั้นทำให้พบว่า เด็กที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนมักจะไม่เชื่อมั่นในตัวเอง การมองแง่บวกของครูจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนของเด็กได้ ส่งผลให้เด็กทุกคนแสดงศักยภาพที่จะเรียนรู้และไปถึงจุดสูงสุดได้

รูปแบบการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กที่มีผลการเรียนต่ำ มาดามสะรับจิต ให้เน้นที่การป้อนคำถามเชิงบวกเพื่อกระตุ้นผู้เรียน หาจุดแข็งและศักยภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์เชิงบวกจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกในกลุ่มเด็ก นอกจากนี้ในฐานะครูพี่เลี้ยงจึงได้ทำงานกับครูพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ ในโรงเรียนเพื่อจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ครูรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานสอน

ความเป็นครูผู้อุทิศตน เอาใจใส่การสอน สนใจความต้องการของเด็กทั้งการเรียนและพฤติกรรมจึงเป็นครูที่เข้าถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน เธอจึงได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Teacher Training Award (2541-2545) รางวัลThe Efficiency Medal ปี 2554 รางวัล Long Service Award ปี 2555 และ Excellent Service Award ปี 2557

“นักเรียนรักครูเพราะครูสอนเด็กด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง ไม่เคยลังเลที่จะอธิบายเพิ่มเติมในทุกสิ่งที่นักเรียนสงสัย ไม่เข้าใจ หรือตั้งคำถาม นักเรียนไม่เคยลืมสิ่งที่ครูสอนเช่นกัน”