ดร. เฮซุส อินสิลาดา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดร. เฮซุส อินสิลาดา

ครูผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมบนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์ ผู้ปลุกความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ดร.เฮซุส วัย 39 ปี เกิดที่เมือง  Calinog จังหวัด Iloilo จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Calinog Agricultural and Industrial College และ ระดับปริญญาโท/เอกจาก West Visayas State University หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ทำหน้าที่เป็นครูที่Alcarde Gustilo Memorial National High School ระหว่างปี 2545- 2548 ต่อมาได้มาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน Wenceslao S. Grio National High School ช่วงปี 2558-2559 หลังจากนั้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาที่โรงเรียน AlcardeGustilo Memorial National High School จนถึงปัจจุบัน

ดร. เฮซุส เริ่มสอนหนังสือเมื่อปี 2548 ใช้การศึกษาแบบองค์รวมและอิงวิถีทางวัฒนธรรม (Cultural-based Education) มุ่งเน้นที่นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนโปรแกรมบูรณาการที่เรียนได้ดี  เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้รากเหง้าและตัวตนของตัวเองผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนและการค้นคว้าในชุมชนด้วยตนเอง บางครั้งจะเชิญผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น และเอ็นจีโอด้านสิทธิและสวัสดิการให้กับคนพื้นเมืองมาร่วมให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในรากเหง้าและตัวตนของตัวเอง เรียนรู้ที่จะนำอัตลักษณ์มาสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชนร่วมกัน

ดร.เฮซุส ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนเรื่องสั้น นักประพันธ์บทกวี บทความที่ใช้ภาษาถิ่นคินารายาของฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษ เพราะเชื่อว่าการเขียนเป็นวิธีที่สามารถให้ความรู้กับผู้คนได้ในวงกว้าง ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสถานที่ และต้องการให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความภูมิใจในความเป็นคนฟิลิปปินส์ท้องถิ่น

“อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีเหมือนได้รางวัลจากการทำงานทุกวัน แม้บางครั้งอาจเผชิญกับความท้าทายแต่ไม่ใช่ปัญหา ต้องมองโลกในแง่ดีและมีความหวังว่า ทุกสิ่งจะดำเนินไปด้วยดีก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกช่วยกัน การที่เด็กคนหนึ่งจะมีความรู้ มีการศึกษาได้เป็นเรื่องที่ทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกัน”