ฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง

ครูผู้สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ดึงความรู้ในห้องเรียนสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  

ครูฮัจญะห์ วัย 54 ปี เป็นครูแกนนำ (Master Teacher) วิชาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ มีประสบการณ์การสอน 34 ปี จบการศึกษาประกาศนียบัตรด้านการศึกษา ธุรกิจศึกษา และปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหารที่มหาวิทยาลัยมาเลเซีย Terengganu เริ่มเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิตแบบบูรณาการและภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยม Khairiah  ต่อมาย้ายมาสอนที่โรงเรียนมัธยม Marang  ปี 2550-ปัจจุบัน สอนที่โรงเรียนมัธยม Imtiaz Yayasan Terengganu สอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าหมวดวิชาเทคนิคและอาชีวศึกษา ได้เป็นครูแกนนำด้านทักษะชีวิตแบบบูรณาการ

การสอนของครูฮัจญะห์ พยายามให้เด็กสร้างนวัตกรรมจากความรู้ในห้องเรียน ด้วยการกระตุ้นเมื่อพบปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นโจทย์ทำโครงงานและใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา จึงเกิดทีมนวัตกรรมในโรงเรียนชื่อว่า Al Fateh Inventors ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานนวัตกรรมจากลูกศิษย์เช่น “Dr Duster” น้ำยาทำความสะอาดสีเขียวที่มีส่วนผสมของมะพร้าวกับว่านหางจระเข้ จากที่มาของการลบกระดาษไวท์บอร์ด เพื่อมาทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นและมลพิษ พร้อมกับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานง่าย จนได้รับรางวัลเหรียญทองคำในการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์  และผลงาน “มหัศจรรย์ของสบู่เอนกประสงค์” ทำจากใบเตยและน้ำมันปาล์ม ได้รับรางวัลที่หนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวัน

รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์และแนวคิดแบบสร้างสรรค์มาออกแบบวิชาทักษะการมีชีวิตอยู่แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคะแนนทดสอบของนักเรียนทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ครูฮัจญะห์  ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม (Excellent Service Award) ถึง 6 ครั้ง รางวัลครูนวัตกรรมชนะเลิศ (First Innovation Teacher Award) ปี 2554  และรางวัลครูเกียรติยศ  (Prestige   Teacher Award) ในปี 2557 และครูนวัตกรรมดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2559