ครูคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูคูนวิไล เคนกิติสัก

นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม ผู้หลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

“ดิฉันฝันที่จะเป็นครูตั้งแต่เป็นเด็กประถม เพราะชอบเครื่องแบบที่สวยงาม และมองว่าคุณครูเป็นคนคอยช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่คำนึงว่าจะเรียนเก่งหรือไม่ ครูพยายามช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต จึงเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนทำสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนทุกคนได้”

ด้วยประสบการณ์การสอน การฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน ทำให้ครูคูนวิไล มีส่วนสำคัญในการเขียนตำราภาษาลาวสำหรับเด็กประถม การสอนภาษาลาวแก่ชนกลุ่มน้อย การประเมินผลสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการเขียนและ แก้ไขหนังสือแนะนำการเรียนการสอนแก่เด็กประถม  มีบทบาทในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการออกพระราชบัญญัติการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูที่มีวิธีการสอนที่ดีที่สุดในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ รางวัลครูที่มีประสบการณ์ และครูที่มีความเชี่ยวชาญ โรงเรียนที่สอนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพของกรุงเวียงจันทร์ รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรชื่นชมจากรัฐบาลจำนวนหลายฉบับ ที่สำคัญคือ Victory Labor Medal จากรัฐบาล สปป. ลาว