ครูเอนชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูเอนชอน ระมัน

ครูนักพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย และผู้สร้างแรงบันดาลของความเป็นครู  

ครูเอนชอน วัย 47 ปี เกิดที่เมือง Majalengka   เขตชวาตะวันตก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Pasundan จังหวัดบันดุง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาที่ Mekarwangi Public Elementary School ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่ครูอื่น ๆ ในชวาตะวันตก และมีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย  โดยเป็นครูวิทยากรฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ ฝึกอบรมเพื่อจัดทำหลักหลักสูตรแก่ครูใหญ่โรงเรียนที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนและมีผลงานเขียนเผยแพร่ อาทิ เรื่องสั้น บทความทางการศึกษา ตำราเรียนระดับประถมศึกษา 6 เล่ม  หนังสือสังคมศึกษา 2 เล่ม

ความโดดเด่นด้านการสอนและนักพัฒนาระบบการศึกษาของครูเอนชอน จึงได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

ผมเชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดี ผมมีแรงบันดาลใจในการทำงานกับเด็กและวงการศึกษา ถือเป็นแรงผลักดันทำให้ผมทำทุกอย่างเพื่ออุทิศชีวิตให้กับการศึกษาและการเรียนการสอน ซึ่งบางครั้งก็พบปัญหาการสอนก็จะแก้ปัญหาด้วยการทำวิจัยเพื่อให้เข้าใจปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ มีการปรึกษาครูระดับอาวุโสและเพื่อนครูด้วยกัน เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้เข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล

รางวัลต่าง ๆ ที่ผมได้รับในฐานะครูถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผมเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี เรียนรู้ที่จะเป็นครูที่ดีขึ้น และเป็นคนที่ดีขึ้น”