สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงพระบาง ปี 2562

ณ สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 


กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

การอภิปรายร่วมกับภาคธุรกิจไทย

 

 

การอภิปรายร่วมกับช่างภาพและสื่อมวลชน

 

สำนักงานเขตพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา

 

 โรงเรียนสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง

วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

เชิดชูจิตวิญญาณแม่พิมพ์ : สปป.ลาว ชื่นชม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ” แรงบัลดาลใจปลุกพลังครูดีเด่นhttps://www.thairath.co.th/news/society/1599135
สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | สำนักงานศึกษาแขวงหลวงพระบาง | วันครูแห่งชาติลาว ThaiPBS