ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD2

ถ่ายทอดสด YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [เสียงภาษาอังกฤษ]


ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT World [เสียงภาษาอังกฤษ]


พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 14.30 – 16.00 น.ชมย้อนหลัง YouTube Live Facebook Live

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ประกาศครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูขวัญศิษย์ ปี 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์: กราฟิก
ข่าวในพระราชสำนัก พระราชกรณียกิจ เฝ้าทูลละอองพระบาท (royaloffice.th)
ข่าวในสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 (ch3plus.com)