ครูเวียดนามรับมือโควิด-19 : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 1 เวียดนามเน้นการเรียนรู้ทางไกลผ่านออนไลน์เชื่อมโลกไร้พรมแดนแทนให้เท่าทันและสร้างทักษะอนาคต

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรก ประจำปี พ.ศ.2558 จากประเทศเวียดนาม ปรับแผนการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19)


นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ ประสานหลักกับภาคการศึกษาของเวียดนาม และลาว เปิดเผยว่า ครูทราน ติ ตวย ดุง Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของไทยประจำปี พ.ศ.2558 คนแรกจากประเทศเวียดนาม อดีตครูใหญ่และครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประถม Le Ngoc Han Primary School และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดหล่าวกายพื้นที่ติดชายแดนประเทศจีน ได้ติดต่อประสานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการขอการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษในช่วงที่โรงเรียนยังอยู่ในมาตราการสั่งปิดโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

นายสุรชัยเปิดเผยว่า ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านออนไลน์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย (โรงเรียนประถมศึกษา) และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ในการร่วมกันจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้เด็กนักเรียนเวียดนามเชื่อมต่อการเรียนรู้กับครูไทย และสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนไทย โดยผ่านกิจกรรมการใช้ video call พูดคุย ไปจนถึงการประชุมผ่าน video conference และการใช้ platform online ในการแลกเปลี่ยนระหว่างครูไทยกับครูในโรงเรียนต่าง ๆ ของเวียดนาม ซึ่งนับว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้ การใช้การเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ครูในโรงเรียนต่าง ๆ ยังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ แม้จะยังปิดโรงเรียน

ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านออนไลน์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย (โรงเรียนประถมศึกษา) และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ในการร่วมกันจัดการเรียนรู้ออลไลน์เพื่อให้เด็กนักเรียนเวียดนามเชื่อมต่อการเรียนรู้กับครูไทยและสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนไทย  กิจกรรมมีทั้งการใช้ Video Call พูดคุย ไปจนถึงการประชุมผ่าน Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างครูไทยกับครูในโรงเรียนต่างๆ ของเวียดนาม ซึ่งนับว่าในสถานการณ์วิกฤตนี้ การใช้การเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ครุในโรงเรียนต่างๆ ยังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แม้จะปิดโรงเรียน

“เช่นเดียวกันกับ ครู เล ทัน เลียม Le Thanh Liem ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของไทยประจำปี พ.ศ.2562  ครูสอนวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี โรงเรียนฮิม ลัม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 จากประเทศเวียดนาม ปีล่าสุด ก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ (mobile phone) เป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตนี้เช่นกัน” นายสุรชัย กล่าว

ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบมากกว่า 30 ประเทศ โดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมกว่า 86,991 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,978 คนแล้วทั่วโลก ซึ่งประเทศเวียดนามก็ได้รับผลกระทบ และพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 19 ราย แต่รักษาหายแล้วทุกราย และตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหล่าวกาย ห่าซาง กาวบั่ง หลั่งเซิน เป็นต้น ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามได้มีมาตรการเร่งด่วน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่เฝ้าระวังมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนาม ได้สั่งให้ปิดโรงเรียนต่าง ๆ ต่อจากการปิดเทศกาลตรุษญวน (Tết) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงปิดโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

 

แหล่งข่าว : ความเคลื่อนไหวการศึกษาเวียดนาม และสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์