รายการคนคนฅ้นถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตรางวัลครูคณากร ปี 2558-2562

ครั้งที่ 1 ปี 2558

ครูชาตรี สำราญ  “ครูผู้สร้างการเรียนรู้ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเป็นครูทุกลมหายใจ”  อ่านต่อ>>


ครูฌัชตา  ธรรมธนาคม แม่ครูผู้ใช้นาฎศิลป์เปลี่ยนชีวิต 30 ปี
ขุดเพชรในโคลนตม บ่มเพาะ สร้างคนดีด้วย “หัวใจ” อ่านต่อ>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 ปี 2560

ครูนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ “แม่พิมพ์กลางไพร” 


ครั้งที่ 3 ปี 2562

ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน “แสงสว่างที่กลางไพร”