การอบรมเพื่อพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมบียอน ในวันที่ 22 เม.ย. 2562 โดยงานนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สพฐ. มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา และ PMCAF โดย สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลัก และในช่วงค่ำ ครูเรียม สิงห์ทร ครูผู้สร้างชีวิตเด็กบนดอยอ่างขาง มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูรุ่นใหม่

การอบรมวันที่ 2 23 เม.ย.2562 การพัฒนาครูรุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยทีม อ.ผนวกเดช และในช่วงเย็น ‘ครูสอนคิด’ ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 มาร่วมแลกเปลี่ยนกับครูรุ่นใหม่ และพบกับประธานมูลนิธิ