วันชาติบรูไน ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เป็นวันเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศบรูไน ครั้งที่ 34 นับตั้งแต่ปี 2527 ได้ประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร  ในงานพาเหรดประจำชาติปีนี้ที่มีผู้เข้าร่วมงานพาเหรดกว่า 20,000 คน ณ จัตุรัส อิสรภาพประจำประเทศบรูไน โดยมีครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2558 และ 2560 ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมด้วยในฐานะที่เป็นพลเมืองดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากต่างชาติในด้านการศึกษา คือ  มาดาม ฮาจา รัตนาวาตี บินติ ฮาจิ และมาดาม ลิม ซง โงว

 มาดาม ฮาจา รัตนาวาตี บินติ ฮาจิ  ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2558