ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 15.30-17.30 น. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015 ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017 ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019 โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบางประเทศเวียดนาม• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015 ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017 ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษ...
More

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewformดูผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563อ่านรายละเอียดที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://www.pmca.or.th/thai/?page_id=1386
More

ความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560  ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ครูสุเทพ  เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สุดยอดครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์- เลสเต  รมว.ศธ.ห่วง ความรู้ถดถอยของผู้เรียน ย้ำมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องมีอิสรภาพ ออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครูประทินเผยบทบาทของครูในยุคโควิด-19 การศึกษาต้องยืดหยุ่น กระชับหลักสูตร พบหัวใจความเป็นครูลงพื้นที่เอาความรู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อออนไลน์เข้าไม่ถึง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในงานแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็น ‘ครู’ ในยุคโควิด-19 โดย...
More

งานแถลงข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

งานแถลงข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 “บทบาทความเป็นครู ในยุคโควิด-19” วันที่ 20 พ.ค. เวลา 13.30-15.00 น. ทาง Facebook ศธ 360 องศา และ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ศธ 360 องศา: https://www.facebook.com/MOE360degreeรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี: https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ‘ประทิน เลี่ยนจำรูญ’ ครูอาชีวะหญิง ผู้บุกเบิกนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานวิทย์ ผู้อุทิศการทำงานเพื่อสร้างโอกาสแก่ลูกศิษย์และชุมชน

https://youtu.be/nb_SGCjEvdQ ที่มา: ข่าวในพระราชสำนัก สํานักข่าวไทย TNAMCOT วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการประชุมออนไลน์คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติ ที่จัดมอบทุกๆ 2 ปี ในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ประเทศล...
More

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/04/29226/
More

มูลนิธิ​รางวัลสมเด็จ​เจ้าฟ้า​มหา​จักร​ี​ร่วมถวายพระพรและเป็นเจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

มูลนิธิ​รางวัลสมเด็จ​เจ้าฟ้า​มหา​จักร​ี​ร่วมถวายพระพร และเป็นเจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา “กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี” เทศน์โดยพระคุณ​เจ้า​พระครู​วินัยธรกิตติศักดิ์​ โคตมสิสฺโส วัดเพระเชตุพน​วิมลมังคลาราม​ราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 3 และสถา...
More

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพโทร. 0 2280 6366 หรือ อีเมล osoi@ksp.or.thหรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/OSOIKSP/INBOXตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28570/
More