คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบเอกอัครราชทูตไทย สานความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะครูเข้าพบ
เอกอัครราชทูตไทย ภาคเอกชนและสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ ดร.เฮซุส คาติกัน อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilad) รุ่นที่ 2 ปี 2017 ครูซาดัท บี มินันดัง (Mr.Sadat B. Minandang) รุ่นที่ 3 ปี 2019 เข้าพบท่านวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และคณะ เพื่อแนะนำครูและขอบคุณสถานฑูต โดยมีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวการพัฒนาการศึกษาประเทศของฟิลิปปินส์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม และหารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ประธานมูลนิธิฯนำคณะกรรมการ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทย กรุงมะนิลา

ในการนี้ทางสถานทูตเป็นแกนประสานภาคเอกชนไทยในประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท CPF, SCG และบริษัท Quezon Power (Philippines), Limited Co. เข้าร่วมด้วย พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนจาก Asean Times ให้ความสนใจความเคลื่อนไหวพร้อมสัมภาษณ์คณะกรรมการมูลนิธิฯและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่มาร่วมกันเพื่อเผยแพร่ข่าวครั้งนี้   

คณะกรรมการประชุมร่วมกับภาคเอกชนไทยในฟิลิปปินส์ และพบปะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 2 ต.ค. 62

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายสาดัท บี มินันดัง


พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 7 ต.ค. 62
“วันครูโลก” ความร่วมมือทีมไทยแลนด์

สถานฑูตไทย ณ กรุงมะนิลา | ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมเยือนครูซาดัต บี มินันดัง รุ่นที่ 3 ปี 2019 |เยี่ยมเยือนครู รุ่นที่ 1 ปี 2015 | เวทีซีมีโอ ฟอรั่ม