คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 1 ปี 2015 ของฟิลิปปินส์


คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน

25 กันยายน 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน (Datal Salvan Elementary School) เขตซันโฮส เมืองเจอเนอรัล ซันโตส ในเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา เพื่อเยี่ยมเยียนครูใหญ่วิลเลียม โมโรคา (Mr. William Moraca) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2015 โดยมีดร.มาร์การิตา คอนโซลาเซียน ซี บาลเลสติรอส (Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros) ผู้อำนวยการด้านการเยี่ยมเยียนต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดร.ฮอน มิคาเอล พี คาสติโน (Dr. John Michael P. Castino) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษาพื้นที่ ประจำเมืองเจอเนอรัล ซันโตส และคณะ ดร.เรแกน ดากาดัส (Dr. Regan Dagadas) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษาพื้นที่ ประจำเมืองโคตาบาโตซิตี้ และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ดร.มาร์การิตา ผู้อำนวยการด้านการเยี่ยมเยียนต่างประเทศ  ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นเขตซันโฮส และครูใหญ่ได้กล่าวต้อนรับขอบคุณการมาติดตามเยี่ยมเยือนของมูลนิธิฯ พร้อมด้วยรายงานความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนหลังจากที่ครูใหญ่วิลเลี่ยมได้รับรางวัลเมื่อปี 2015 ในการนี้ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวถึงภารกิจของการมาเยี่ยมเยือนติดตามพร้อมให้กำลังใจกับครูและคณะทำงานในพื้นที่ รวมถึงยังได้มอบของที่ระลึกแก่เด็กนักเรียนและครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  อีกทั้งยังได้พบปะกับนักเรียน ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่สะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและชุมชนหลังจากครูวิลเลี่ยมได้รับรางวัล นอกจากนี้ในตอนเย็น คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนประถมศึกษาโคลลัง (Klolang Elementary School) ซึ่งห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน ประมาณ 4-5 กิโลเมตร เพื่อเยี่ยมเยือน โดยได้รับการต้อนรับจากครูใหญ่เจอไล ซี เจนาซา (Ms. Gerlie C. Genosa)  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ 


นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน เป็นโรงเรียนของรัฐที่อยู่ในพื้นที่สูง จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชาติพันธุ์ BLAAN  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเกรด 1 -เกรด 6 (ป.1-ป.6) มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 119 คน มีครู 8 คน โดยบริบทของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลด้อยโอกาส และขาดสาธารณูปโภคพื้นที่ โดยเฉพาะน้ำประปา ไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีบทบาทในการช่วยให้ชุมชนเข้าถึงน้ำและไฟฟ้าที่โรงเรียนผลิตสร้างขึ้น  

ส่วนครูใหญ่วิลเลียม โมโรคา ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2015 เป็นครูใหญ่ของประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน ที่พยายามจัดการศึกษาให้ตอบสนองชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ BLAAN โดยเน้นการสอนภาษาแม่ให้กับเด็กควบคู่ไปกับภาษาถิ่นและภาษาราชการ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการดึงพลังครอบครัวมาร่วมมือกับโรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้   นอกจากนี้ครูใหญ่วิลเลียมยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างท่อส่งน้ำสำหรับการบริโภคที่ต่อจากน้ำตกมาให้กับชุมชนได้ใช้ และยังจัดทำเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยให้ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้หลังจากที่ครูวิลเลียมได้รับรางวัลปี 2015 ทางผู้บริหารท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ อาทิ ทำถนนเพื่อให้สามารถสัญจรขึ้นลงโรงเรียนได้ง่ายขึ้น รวมถึงกำลังจะมีการสร้างท่อส่งน้ำประปาบนพื้นที่สูงแห่งนี้ 

ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาโคลลัง (Klolang Elementary School) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐที่ตั้งขึ้นในชุมชนซิติโอโคลลัง (SitioKlolang, Barangay San Jose) เป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนขยายของโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน ซึ่งจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ BLAAN   เปิดทำการเมื่อปี 2008 โดยความช่วยเหลือเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนแห่งนี้ครูใหญ่วิลเลียมจากโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน ยังได้มีบทบาทในการขึ้นมาช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 78 คน ครู 7 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เน้นการจัดการศึกษาบนฐานวัฒนธรรม การเน้นการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ที่นี่ยังจัดให้มีสวนพันธุ์ไม้และผีเสื้อรวมถึงสนามเรียนรู้คณิตศาสตร์นอกห้องเรียนอีกด้วย 

คณะกรรมการถ่ายภาพหมู่กับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาเจอเนอรัล ซันโตส ครูใหญ่ คณะครู และเครือข่ายโรงเรียนบนพื้นที่สูง

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 2 ต.ค. 62

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายสาดัท บี มินันดัง


พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 7 ต.ค. 62
“วันครูโลก” ความร่วมมือทีมไทยแลนด์

 

สถานฑูตไทย ณ กรุงมะนิลา | ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมเยือนครูซาดัต บี มินันดัง รุ่นที่ 3 ปี 2019 |เยี่ยมเยือนครู รุ่นที่ 1 ปี 2015 | เวทีซีมีโอ ฟอรั่ม