คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและท่านเอกอัครราชทูตไทย เชื่อมความสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ ขยายผลการพัฒนาครูในประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯ เข้าพบท่าน ดร.โรเซียยาฮ์ บินติ อับดุลลาห์ (Dr. Roziah binti Abdullah) หัวหน้าผู้ตรวจการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงจาการ์ตา ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงที่มาและกระบวนการการคัดเลือกครูรางวัลสมเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศมาเลเซียในปีนี้จนได้ครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah) ครูผู้ดูแลการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี รัฐกลันตัน  ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 รายชื่อครูผู้รับรางวัลครูดีเด่นโลก ปี 2018 “Global Teacher Award” ที่คัดเลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ อีกด้วย

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศมาเลเซีย 3 ท่าน ได้แก่ ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย (Mr.Zainuddin Zakaria) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 1 ปี 2015  ครูฮัจญะห์ ซารีปะห์ บินตี เอิมบง (Ms.Hajah Saripah Binti Embong) ครูรุ่นที่ 2 ปี 2017 และครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah) รุ่นที่ 3 ปี 2019 เข้าพบ ฯพณฯ ท่านณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะ เพื่อแนะนำครูและขอบคุณสถานฑูต โดยมีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวการพัฒนาประเทศของมาเลเซียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม และหารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ทางสถานทูตเป็นแกนประสานภาคเอกชนไทยในประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท CARIGALI-PTTEPI Operating Company SDN BHD (CPOC) และบริษัท HESS-Exploration and Production เข้าร่วมด้วย พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ และสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจความเคลื่อนไหวพร้อมสัมภาษณ์คณะกรรมการมูลนิธิฯและครูทั้ง 3 รุ่น เพื่อเผยแพร่ข่าวครั้งนี้   

 

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ รายงาน
สรรชัย หนองตรุด ภาพ (สถาบันรามจิตติ)

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 17 ก.ย. 62 

ประเทศมาเลเซีย นางเค เอ ราซียะฮ์

บ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศ เมื่อ 30 ก.ย. 62

 กระทรวงศึกษาธิการและสถานฑูตไทยครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah)