คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศติมอร์-เลสเต เชื่อมความสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ ขยายผลการพัฒนาครู

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านดูลซี เดอ เฮซูส ซอรเลส (Mrs. Dulce De Jesus Soares) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  นายโจอนา ซาคาเรียเอส เฟรตัส ซอรเลส (Mr. Joao Zacarias Freitas Soares) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ นายแอลเฟรโด ดี เอเรอุซ (MR. Alfredo de Arauj) ผู้อำนวยการความร่วมมือแห่งชาติ (Partnership and Cooperation) และคณะผู้บริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ โดยมีท่านดนัย  การพจน์ เอกอัครราชทูตไทย กรุงดิลี พร้อมด้วยครูจูลิโอ ไซเมน มาเดียร่า (Mr. Julio Ximenes Madeira) ครูรางวัลฯ รุ่นที่ 1 ปี 2015 ครูลีโอโพลดีน่า โจอนา กูเตรเรส (Mrs. Leopoldina Joana Guterres) ครูรางวัลฯรุ่นที่ 2 ปี 2017 และครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) ครูรางวัลฯรุ่นที่ 3 ปี 2019 เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมของการศึกษา ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็ก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลมาตลอด พร้อมกับแนะนำครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีล่าสุดด้วย

             จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำติมอร์-เลสเตทั้ง 3 ท่าน เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ สถานฑูตไทย เพื่อขอบคุณทางสถานฑูต โดยมีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมโรงเรียนและกิจการด้านการพัฒนาของประเทศติมอร์ฯ  นอกจากนี้ท่านเอกอัครราชฑูตยังได้หารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและติมอร์-เลสเตผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 

 

               ในการนี้ทางสถานทูตยังเป็นแกนประสานสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเตด้านการศึกษาและครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) จากโรงเรียนมาตาตา (Matata) ในเขตเอเมร่า (Ermera) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2019 นี้

 

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ติมอร์-เลสเต | บ่ายโมงตรงประเด็น 4 ก.ย. 62

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) 

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 4 กันยายน 2562

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของติมอร์-เลสเต

รายการ พลิกปมข่าว ออกกอากาศ เมื่อ 5 ก.ย. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ ติมอร์-เลสเต ประเทศเกิดใหม่ที่พยายามพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจน

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น 21 ก.ย. 2562
โครงการอาหารกลางวันและการศึกษา ติมอร์ เลสเต

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา | เยี่ยมเยือนครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ