คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบผู้นำกระทรวงศึกษาและเอกอัครราชทูตไทยในเมียนมาเชื่อมความสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสานต่อและขยายผลการพัฒนาครูในเมียนมา


14 สิงหาคม 2562 ท่านดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบท่านคอเลย์วิน (Ko Lay Win) อธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร.เมย์ สันยี (Dr. May San Yee) รองอธิบดีกรมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการยังได้เล่าถึงเกณฑ์การคัดเลือกครูประจำปีนี้ ได้แก่ ครูหม่องจ๋าย จากแคว้นมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และยังกล่าวถึงการพัฒนาครูของประเทศเมียนมาที่ผ่านมาและในอนาคตอีกด้วย รวมถึงกิจกรรมต่อยอดการทำงาน และหารือความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูร่วมกันต่อไป


15 สิงหาคม 2562 ท่าน ดร.เตช บุนนาค นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบ ท่านสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต และคณะสถานฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วย ท่านเทียนจีฮัน (Theingi Han) สำนักงานเขต ณ เมืองย่างกุ้ง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และคณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศเมียนมาร์ทั้งสามรุ่น ได้แก่ ครูยีมอนซอร์ (Ms.Yee Mon Soe) รุ่นที่ 1 ปี 2015 ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเกษตร จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองหล่าย ทาร์ ยา (Hlaingtharyar) แคว้นย่างกุ้ง ครูตันตุน (Mr.Than Tun) รุ่นที่ 2 ปี 2017 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองยัวดายี (Ywar Thar Gyi) แคว้นซาเกรง  และครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing) ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตรจากโรงเรียนสามัญศึกษาจ่อเม (Hyaukmee) เมืองปะเต็งจี (Patheingyi) แคว้นมัณฑะเลย์ รุ่นที่ 3 ปี 2019


โดยการพบปะครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวทิศทางการพัฒนาประเทศของเมียนมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม และหารือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ผ่านทางสถานฑูตไทยในการพัฒนาครูร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ทางสถานทูตยังเป็นแกนประสานภาคเอกชนไทยในเมียนมา โดยมีสมาคมธุรกิจไทยในพม่า TBAM เข้าร่วมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการขยายผลต่อยอดการพัฒนาครูของประเทศเมียนมา  และมีสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ความสนใจร่วมสื่อสารเผยแพร่ข่าวในครั้งนี้

บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่  23 ส.ค. 62

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูหม่อง จ๋าย แคว้นมัณฑะเลย์  สอนภาษาอังกฤษและเกษตร ร.ร.จ่อ เม แคว้นมัณฑะเลย์

รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62


กระทรวงศึกษาและเอกอัครราชทูตไทยในเมียนมาครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing)