มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เดินทางเข้าพบรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเวียดนาม

ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เดินทางเข้าพบ Ms. Nguyen Thi Thanh Minh รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลผลการคัดเลือกครูประเทศเวียดนามที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้แทนคุรุสภา เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยภาคเอกชนไทยในประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือในการให้การสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของประเทศเวียดนาม และพบสื่อท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ สถานฑูตเอกอัครฑูตไทย ประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เดินทางเยี่ยม Mr. Le Thanh liem  ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของประเทศเวียดนาม ประจำปี 2562 โดยทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนมัธยมชนเผ่าฮิม ลาม (Him Lam) จังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวกัมพูชา ฐานะยากจน โดยครูได้ก่อตั้งชมรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจ และแนะนำให้นักเรียนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน

Mr. Le Thanh liem  ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของประเทศเวียดนาม ประจำปี 2562 ได้รับการต้อนรับจากสำนักงานศึกษาจังหวัดเกิ่นเทอ (Can Tho) คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮิมลาม (him lam Boarding School) เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฮิมลาม  จังหวัดเกิ่นเทอ (Can Tho)  ประเทศเวียดนาม โดยมีข่าวเผยแพร่ที่ท้องถิ่นที่ https://laodong.vn/the-gioi/nhung-nhip-cau-dua-viet-nam-thai-lan-xich-lai-gan-nhau-hon-749020.ldo

เครดิตภาพ: ข่าวคุรุสภา KPSNewS สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น