คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา

คณะกรรมการมูลนิธิฯเยี่ยมโรงเรียนครูดี โสพอน

15 กรกฎาคม 2562  ดร.กฤณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นำคณะกรรมการเข้าเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในจังหวัดกัมปงชนัง โดยมีท่าน HE. Om Sophea รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปงชนัง พร้อมด้วยครูโตช บันโดล (Mrs. Tauch Bundaul) ครูรางวัลฯ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ และสื่อมวลชนกัมพูชาร่วมต้อนรับ โดยคณะได้เยี่ยมเยือนครูดี โสพอน (Mrs. Dy Sopon) รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถม Punlay Primary School รับฟังความเคลื่อนไหวและต่อยอดการเรียนรู้หลังจากที่ครูได้รับรางวัล ในการนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯยังได้เยี่ยมเยือนห้องเรียนภาษาอังกฤษ พบปะและสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนชั้นประถมของครูดีถึงสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และประทับใจต่างๆ


คณะกรรมการมูลนิธิฯเยี่ยมห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูดี โสพอน

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมครูรางวัลรุ่นที่ ๑ และ ๒ เยี่ยมเยือน ครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา Hun Sen Roeapha Ear โดยมีในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปงชนัง กล่าวต้อนรับพร้อมเสนอภาพรวมการศึกษาของจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนสรุปสถานการณ์โรงเรียน พร้อมครูลอยแนะนำภาพรวมการทำงาน คณะกรรมการมูลนิธิฯยังได้เยี่ยมสังเกตการเรียนรู้ในห้องเรียนฟิสิกส์ของครูลอย ฟังนักเรียนมัธยมนำเสนอผลงาน สื่อฟิสิกส์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับนักเรียน รวมถึงมุมมองอนาคตของนักเรียนอีกด้วย

ประธานมูลนิธิฯถ่ายภาพร่วมกับครูดี โสพอนและนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

จากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมครูรางวัลรุ่นที่ 1 และ 2 เยี่ยมเยือน ครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 3 ปี 2562 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา Hun Sen Roeapha Ear โดยมีในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปงชนัง กล่าวต้อนรับพร้อมเสนอภาพรวมการศึกษาของจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนสรุปสถานการณ์โรงเรียน พร้อมครูลอยแนะนำภาพรวมการทำงาน คณะกรรมการมูลนิธิฯยังได้เยี่ยมสังเกตการเรียนรู้ในห้องเรียนฟิสิกส์ของครูลอย ฟังนักเรียนมัธยมนำเสนอผลงาน สื่อฟิสิกส์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับนักเรียน รวมถึงมุมมองอนาคตของนักเรียนอีกด้วย

สำหรับครู ครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2562 อายุ 40 ปี เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์โดยเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการทดลองและสร้างสรรค์สื่อ ตลอด 20 ปีของการสอนไม่มีนักเรียนตกซ้ำชั้น ครูลอยจะใช้วิธีเรียนรู้ผู้เรียน สร้างบรรยากาศการเรียนร็และดึงพลังครอบครัวชุมชนมาพัฒนา ครูลอยกล่าวว่า “หน้าที่ของครูต้องรู้จักนักเรียน และรู้วิธีที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ทั้งพฤติกรรมและการเรียนรู้ ทำให้เขากระตือรือร้นอยากเรียนรู้ การดูแลรายบุคคลคือสิ่งที่ทำให้ความสำคัญ ผมใช้วิธี 1 นักเรียนช่วยนักเรียน 2 ครูช่วยนักเรียน 3 ผู้ปกครองช่วยนักเรียน และใช้เทคโนโลยีช่วยเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยและใช้วันหยุดในการช่วยเด็กๆด้วย หาโอกาสให้ในทางต่างๆ

ครูวิรัก ลอย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา ปี 2562

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา | ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำเป็นกัมพูชาทั้ง 3 รุ่น ร่วมแถลงข่าว | เยี่ยมโรงเรียนครูดี โสพอนและครูวิรัก ลอย