คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา ประสานภาคส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา


รศ.
ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

15 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านฮ็องจวน ณาณน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อแจ้งผลและกำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ครูวิชาฟิสิกส์ เกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดกัมปงชนัง ได้รับรางวัลในปีนี้


ท่านฮ็องจวน ณาณน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ของประเทศกัมพูชายังได้เล่าถึงความเคลื่อนไหวและที่มาของการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีนี้ด้วยว่า กระทรวงฯ จะมีการคัดเลือกครูดีประจำปีในเดือนมีนาคม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจารณาองค์ประกอบหลายด้านทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู รวมถึงบทบาทการทำงานกับชุมชนและการเป็นแกนนำการพัฒนาการศึกษาให้กับพื้นที่ซึ่งจะคัดเลือกจากโรงเรียน ชุมชน เขตพื้นที่จะมาระดับประเทศ จนได้ครูดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จฮุนเซน ซึ่งปีนี้ครูลอยเป็นครูที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และกระทรวงศึกษาฯ ได้เสนอให้ครูลอยเป็นครูดีเด่นของประเทศกัมพูชาเพื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในรุ่นที่ ๓ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของครูในกัมพูชา ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมาและที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ต่อเนื่องไป

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เข้าพบท่านปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในการสนับสนุนครูและค้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการนี้ทางสถานฑูตยังได้เป็นสื่อกลางจัดประชุมหารือความร่วมมือภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในประเทศกัมพูชา 4 องค์กร โดยเห็นพร้องร่วมสนับสนุนโครงการของครูรางวัลฯ ในกัมพูชาในพัฒนาครูและการเรียนการสอนตามความต้องการของครู โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศกัมพูชา ได้แก่ ครูโตช บันโดล (Mrs. Tauch Bundaul) ครูรางวัลฯ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ครูดี โสพอน (Mrs. Dy Sopon) รุ่นที่ 2  ประจำปี 2560 ครูลอย วิรัก (MR. Loy Virak) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งยังร่วมแถลงข่าวการประกาศผลรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศลาวประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ครูลอย วิรัก ครูวิชาฟิสิกส์ เกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดพนมเปญเป็นผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปีนี้ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในประเทศกัมพูชาให้ความสนใจ

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เข้าพบท่านปัญญรักษ์ พูลทรัพย์
เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

 

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พบปะภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในประเทศกัมพูชา

 


ครูโตช บันโดล (Mrs. Tauch Bundaul) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ครูดี โสพอน (Mrs. Dy Sopon) รุ่นที่ 2  ประจำปี 2560
ครูลอย วิรัก (MR. Loy Virak) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562
(เรียงจากขวาไปซ้าย)


ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำเป็นกัมพูชาทั้ง 3 รุ่น ร่วมแถลงข่าว

สถานฑูตไทย ณ ณ กรุงพนมเปญ

 

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา | ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำเป็นกัมพูชาทั้ง 3 รุ่น ร่วมแถลงข่าว | เยี่ยมโรงเรียนครูดี โสพอนและครูวิรัก ลอย |