มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าพบ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าเยี่ยมคาราวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรายงานผลการคัดเลือกครูกัมพูชาที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 และได้พบปะตัวแทนภาคธุรกิจไทยและสื่อมวลชนในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ในวันเดียวกัน คณะจากมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายฮ็องจวน ญารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานผลการคัดเลือกครูกัมพูชาที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าร่วมกับคณะจากมูลนิธิฯ เดินทางเยี่ยมเยือนนายลอย วิรัก ครูสอนเกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซนรอเลียพะเอีย ครูผู้ได้รับรางวัลมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี  2562 ของประเทศกัมพูชา โดยมี HE. Om Sopnea รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปงชนัง คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติที่ดีในการมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเยี่ยมชมโรงเรียนและพูดคุยกับนักเรียน  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดกัมปงชนัง ประเทศกัมพูชา

เครดิตภาพ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข่าวคุรุสภา KPSNewS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา | ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำเป็นกัมพูชาทั้ง 3 รุ่น ร่วมแถลงข่าว | เยี่ยมโรงเรียนครูดี โสพอนและครูวิรัก ลอย |