ขอเชิญเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”


วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น


จัดโดย

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)
และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)


๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น
“การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนพลิกผัน” โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์
ราชบัณฑิต


๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)
และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”

โดย
ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณทักษ์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา


รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา


ดำเนินรายการโดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา


เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่นี่ >>
ลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบ Z00M
LIVE ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube


ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยัน
สอบถามเพื่มเต้มได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง ๐๖๒-๘๙๑-๕๖๒๒