ขอเชิญชม ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และภาคีเครือข่าย
ขอเชิญร่วม “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่
เว็บไซต์: www.afe2021.eef.or.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมการประชุมในวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2564 ตามเงื่อนไขจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อข้อมูลการประชุม:
อีเมล: afe2021secretariat@gmail.com