คัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูคู่ประเทศอาเซียน-ผนึกพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นาง เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึง การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ว่า มูลนิธิร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) สำนักเลขาธิการครุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดให้ ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ ส่งรายชื่อครูผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาให้คณะกรรมการคัดเลือกในจังหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) เขต 1 เป็นจุดอำนวยการ ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. นี้ เพื่อคัดเลือกครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา เหมาะสมกับการเชิดชูให้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 ร่วมกับครูผู้ได้รับการเชิดชูจากประเทศชาติสมาชิกอาเซียน และประเทศตอมอร์-เลสเต ประเทศละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยผู้ที่เคยได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์นั้น มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่ออีกเพียง 1 ครั้ง

สำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดรวบรวมรายชื่อครูจากทั่วประเทศเสร็จแล้ว ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 60 จะเป็นการคัดเลือกในส่วนกลาง ก่อนที่คณะกรรมการมุลนิธิจะประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวันที่ 25 เม.ย. 60 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ต.ค. 60 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmca.or.th

ด้านนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิและผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งทำให้ประเทศไทยและอาเซียนหันมาให้ความสำคัญในคุณภาพการศึกษา ในส่วนของประเทสไทยนั้น หลังจากการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคแล้ว กรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิจะกำหนดจัดแถลงชี้แจงรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือน ส.ค. นี้

เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

 

Comments are closed.