สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงพระบาง ปี 2562

ณ สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   การอภิปรายร่วมกับภาคธุรกิจไทย     การอภิปรายร่วมกับช่างภาพและสื่อมวลชน   สำนักงานเขตพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา    โรงเรียนสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     เชิดชูจิตวิญญาณแม่พิมพ์ : สปป.ลาว ชื่นชม "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ" แรงบัลดาลใจปลุกพลังครูดีเด่นhttps://w...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว

เชื่อมสานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ดึงภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการทำงานครู   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการมูลนิธิ โดยเข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชฑูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในการสนับสนุนการพัฒนาครูและค้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โ...
More

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ประมวลภาพการทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2561-2562

เชื่อมร้อยการทำงานระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2018-2019 ที่มา : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   เรื่องที่เกี่ยวข้อง พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้ง 2 ปี 2562 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี 2562 รายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 นิทร...
More

ครูพงศ์ทิพย์’ ครูขวัญศิษย์ รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานการต่อยอดการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ ครูขวัญศิษย์รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยครูพงศ์ทิพย์ ได้นำคณะครูและนักเรียนรร.เมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยผลงานจากโครงการหมี่ไหม ถักทอ ก่ออาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากโครงการที่มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดการทำงานของครูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับลูกศิษย์ ครูพงศ์ทิพย์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนรา...
More

โทรทัศน์-เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี

เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี | 24-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ  ในโอกาสสัปดาวันกำพล วัชรพล ไทยรัฐทีวี จะพาไปรู้จักคณครู ที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งคุณครูท่านนี้ สอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไผ่) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
More

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้วยการเชื่อมห้องเรียน โดยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2015 Mr.Herwin Hamid จากปร...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ

เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ จำนวน 204 หน้า รูปแบบ e-Book ส่วนที่ 1 หน้า 1-105   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ   ส่วนที่ 2 หน้า 106-204
More

ต่อยอดการทำงานครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เน้นสร้างคนคุณภาพ-การศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพในอนาคต-พัฒนาครูรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้สามารถขยายผลเพื่อคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า งานศึกษาวิจัยจากทั่วโลกพบข้อมูลตรงกันว่า การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญอยู่ที่ค...
More

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 เน้นคุณสมบัติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ที่มีการประชุมวิชากา...
More