คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและท่านเอกอัครราชทูตไทย เชื่อมความสัมพันธ์ภาคส่วนต่างๆ ขยายผลการพัฒนาครูในประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯ เข้าพบท่าน ดร.โรเซียยาฮ์ บินติ อับดุลลาห์ (Dr. Roziah binti Abdullah) หัวหน้าผู้ตรวจการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงจาการ์ตา ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอบคุณและแจ้งความเคลื่อนไหวผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 11 ประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงที่มาและกระบวนการการคัดเลือกครูรางวัลสมเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศมาเลเซียในปีนี้จนได้ค...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558 แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 157 หน้า
More