มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจาก สปป. ลาว รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโครงการในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในจังหวัดน่านและแพร่

เมื่อวันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด และคณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศลาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารและคณะครู ๙ ท่านจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ นครหลวงพระบาง สปป.ลาว มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ของโรงเรียนไทยในจังหวัดน่านและแพร่ รวมทั้งโครงการในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ประจำปี​ 2560​ จากประเทศมาเลเซีย​ พร้อมคณะ​ เยือนประเทศไทย​ และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูมาเลเซียกับครูไทย​ พร้อมศึกษาดูงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คณะกรรมการของ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเลี้ยงต้อนรับ Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน  จำนวน  8 คน จากโรงเรียน Sekolah Menengah  Agarna (Atas)  Sultan Zainal Abidin รัฐ Terengganu ประกอบด้วย Haji Engku Abdulh bin Engku Dalam Ahmad , Zalina binti Hassan , Dr.Wan Maizaitul Akmar binti Wan Ahmad , Abdul Malik bin Muhamad , Nurul Aisyah bin Mustaffa , Wan Ahmad Aqil Zakwan...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

27 มกราคม 2563  ดร.จักรพรรดิ วะทา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันรามจิตติ และสื่อมวลชน และเครือข่ายครูในมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมเยือนครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีนายศรัทธา ห้องทอง (ครูรางวัล “ขวัญศิษย์” ปี 2558) ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเ...
More

ผู้นำ SEAMEO ประเทศอินโดนีเซียชี้การศึกษาในอนาคตท้าทายทักษะครูยุคใหม่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๔.๑๐ น. ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น ๒๓ ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ ๒ ในหัวข้อ “Future Education: Best Practice from Southeast Asia Creative Camp” โดย ดร. กาโต๊ะ ปริโอวิจันโต  (Dr. Gatot Priowirjanto) จาก SEAMEO Indonesian Centre Coordinator ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของประเทศอินโดนีเซียและในเครือข่ายประเทศอาเซียน โดยในเวทีดังกล่าว Dr. Gatot ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกา...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 1 ปี 2015 ของฟิลิปปินส์

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน 25 กันยายน 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษาดาทัล ซาลวาน (Datal Salvan Elementary School) เขตซันโฮส เมืองเจอเนอรัล ซันโตส ในเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา เพื่อเยี่ยมเยียนครูใหญ่วิลเลียม โมโรคา (Mr. William Moraca) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2015 โดยมีดร.มาร์การิตา คอนโซลาเซียน ซี บาลเลสติรอส (Dr. Margarita Consola...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศฟิลิปปินส์

24 กันยายน 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษาอามิรอล (Amiral Elementary School) เมืองโคตาบาโตซิตี้ ในเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา เพื่อเยี่ยมเยียนครูซาดัต บี มินันดัง (Mr.Sadat B. Minandang) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 โดยมี ดร.เรแกน ดากาดัส (Dr. Regan Dagadas) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษาพื้นที่ ประจำเมืองโคตาบาโตซิตี้ และคณะ พร้อมด้วยครูใหญ่มาเรียตา เอ ลาซสัน (Ms.Marietta A. Lacson) คณะครู นั...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านเฮซุส ลอเรนโซ อาร์ มาเทลโอ (Jesus Lorenzo R. Mateo) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.มาร์การิตา คอนโซลาเซียน ซี บาลเลสติรอส (Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros) ผู้อำนวยการด้านการเยี่ยมเยียนต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   เพื่อขอบคุณแ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบเอกอัครราชทูต และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการบรูไน

บ่ายวันที่ 18 กันยายน 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านวันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน  เพื่อแนะนำครูและขอบคุณสถานฑูต โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน 3 ท่าน ได้แก่  ครูฮาจาฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮามัด (Ms. Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) ครูรางวัลรุ่นที่ 1 ปี 2015 ผู้จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เชี่ยวชาญนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ ครูลิม ซ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  พร้อมด้วยท่านรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspa) ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาลัมบัก กานัน จารัล 49 (Lambak Kanan Jalan 49) ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2019 โดยมีท่านวอลเตอร์ ฉอง (Mr.Walter Chong) หัวหน้าหน่วยกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ท่านอาวัง ไซนัล อาบีดิน บิน ฮาจิ เค...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศมาเลเซีย ณ รัฐกลันตัน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯ  ท่าน มงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วย ดร.โรเซียยาฮ์ บินติ อับดุลลาห์ (Dr. Roziah binti Abdullah) หัวหน้าผู้ตรวจการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางเยี่ยมครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah) ครูผู้ดูแลการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี (Panji Secondary School) รัฐกลันตัน ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศมาเลเซีย ร...
More