คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา ประสานภาคส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 15 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านฮ็องจวน ณาณน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อแจ้งผลและกำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ครูวิชาฟิสิกส์ เกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดกัม...
More