ที่ตั้ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  81000

โทรศัพท์ : 075 – 611182     โทรสาร :   075-622101

ผู้ประสานงาน (1) : นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์

โทรศัพท์ : 075 – 611182 ต่อ 102     มือถือ : 081-535-1982

E-Mail  : Mothkpn@gmail.com

ผู้ประสานงาน (2) : นางสาววิมล  กาพย์เกิด

โทรศัพท์ : 075 – 611182 ต่อ 102     มือถือ : 089-875-8176

E-Mail  : Monmon6946@gmail.com