ที่ตั้ง :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 086-465-2524 โทรสาร : 045-242-320

ผู้ประสานงาน (1) : นางสิทธิพร ไขแสง

มือถือ : 089-947-7549

 E-Mail : sittiporntu2501@gmail.com

Website : www.ubn1.go.th

 

 

ตุลาคม 13, 2014

77 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้ง :  สำนักงานเขตพื้น […]