ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด

ขนาด  1×3 เมตร  อัตราส่วน 1:10

ป้ายประชาสัมพันธ์ (5.0 MiB, 646 downloads)

banner-pmca20141010-01

NameSizeHits
NameSizeHits
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB117
20140913 188x136-120x8626.1 KiB110
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB123
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB104
20140913 188x136-150x13630.8 KiB117
20140913 188x136-50x3623.0 KiB115
20140913 188x136-80x8025.1 KiB110
20140913 188x136-85x8525.5 KiB103
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB118
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB120
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB109
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB113
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB96
20140913 253-80x7820.8 KiB116
20140913 253-85x7820.9 KiB104
20140913 700x150 279.7 KiB111
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB120
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB114
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB107
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB103
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB106
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB115
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB99
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB108
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB106
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB114
20140913 757x315-120x4921.3 KiB113
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB125
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB107
20140913 757x315-150x15026.1 KiB114
20140913 757x315-150x6222.4 KiB98
20140913 757x315-480x31563.6 KiB107
20140913 757x315-50x2119.2 KiB101
20140913 757x315-576x24055.5 KiB131
20140913 757x315-576x31573.3 KiB112
20140913 757x315-80x8021.0 KiB115
20140913 757x315-85x8521.4 KiB103
Bangkokpost290.3 KiB759
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB120
Bangkokpost-150x15024.6 KiB108
Bangkokpost-150x1816.8 KiB121
Bangkokpost-300x3722.2 KiB107
Bangkokpost-480x18753.0 KiB98
Bangkokpost-576x18761.3 KiB101
Bangkokpost-576x7137.4 KiB135
Bangkokpost-640x18766.5 KiB108
Bangkokpost-80x8018.0 KiB124
Bangkokpost-890x18787.0 KiB116
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1024
Matichon803.4 KiB802
Matichon-1160x450227.6 KiB109
Matichon-143x7530.1 KiB117
Matichon-150x15036.1 KiB111
Matichon-260x13643.1 KiB131
Matichon-480x686155.2 KiB113
Matichon-576x302105.2 KiB108
Matichon-640x500159.6 KiB117
Matichon-960x375175.5 KiB124

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้ | 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ