ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด

ขนาด  1×3 เมตร  อัตราส่วน 1:10

ป้ายประชาสัมพันธ์ (5.0 MiB, 544 downloads)

banner-pmca20141010-01

NameSizeHits
NameSizeHits
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB83
20140913 188x136-120x8626.1 KiB79
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB94
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB77
20140913 188x136-150x13630.8 KiB87
20140913 188x136-50x3623.0 KiB87
20140913 188x136-80x8025.1 KiB84
20140913 188x136-85x8525.5 KiB79
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB85
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB90
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB79
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB81
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB71
20140913 253-80x7820.8 KiB85
20140913 253-85x7820.9 KiB78
20140913 700x150 279.7 KiB83
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB91
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB88
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB83
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB80
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB74
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB84
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB74
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB76
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB76
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB84
20140913 757x315-120x4921.3 KiB84
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB97
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB78
20140913 757x315-150x15026.1 KiB88
20140913 757x315-150x6222.4 KiB68
20140913 757x315-480x31563.6 KiB79
20140913 757x315-50x2119.2 KiB78
20140913 757x315-576x24055.5 KiB99
20140913 757x315-576x31573.3 KiB82
20140913 757x315-80x8021.0 KiB85
20140913 757x315-85x8521.4 KiB77
Bangkokpost290.3 KiB708
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB87
Bangkokpost-150x15024.6 KiB82
Bangkokpost-150x1816.8 KiB90
Bangkokpost-300x3722.2 KiB82
Bangkokpost-480x18753.0 KiB74
Bangkokpost-576x18761.3 KiB73
Bangkokpost-576x7137.4 KiB103
Bangkokpost-640x18766.5 KiB80
Bangkokpost-80x8018.0 KiB94
Bangkokpost-890x18787.0 KiB87
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB971
Matichon803.4 KiB739
Matichon-1160x450227.6 KiB80
Matichon-143x7530.1 KiB86
Matichon-150x15036.1 KiB80
Matichon-260x13643.1 KiB97
Matichon-480x686155.2 KiB84
Matichon-576x302105.2 KiB79
Matichon-640x500159.6 KiB89
Matichon-960x375175.5 KiB94

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้ | 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ