resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB77
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB80
0.3โปสเตอร์16.9 MiB51
0.4แผ่นพับ9.2 MiB96
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB57
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB82
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB98
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB63
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB68
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB52
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB152
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB71
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB93
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB76
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB68
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB90
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB89
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB63
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB86
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB50
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB57
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB64
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB51
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB47
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB63
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB61
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB69
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB66
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB52
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB59
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB65
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB55
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB53
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB69
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB57
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB62
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB65
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB68
20140913 188x136-120x8626.1 KiB64
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB77
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB64
20140913 188x136-150x13630.8 KiB71
20140913 188x136-50x3623.0 KiB70
20140913 188x136-80x8025.1 KiB72
20140913 188x136-85x8525.5 KiB64
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB73
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB75
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB63
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB66
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB57
20140913 253-80x7820.8 KiB70
20140913 253-85x7820.9 KiB66
20140913 700x150 279.7 KiB69
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB72
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB72
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB69
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB62
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB60
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB69
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB58
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB62
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB60
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB70
20140913 757x315-120x4921.3 KiB69
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB77
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB66
20140913 757x315-150x15026.1 KiB74
20140913 757x315-150x6222.4 KiB53
20140913 757x315-480x31563.6 KiB65
20140913 757x315-50x2119.2 KiB65
20140913 757x315-576x24055.5 KiB83
20140913 757x315-576x31573.3 KiB68
20140913 757x315-80x8021.0 KiB68
20140913 757x315-85x8521.4 KiB59
Bangkokpost290.3 KiB668
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB72
Bangkokpost-150x15024.6 KiB69
Bangkokpost-150x1816.8 KiB73
Bangkokpost-300x3722.2 KiB66
Bangkokpost-480x18753.0 KiB62
Bangkokpost-576x18761.3 KiB60
Bangkokpost-576x7137.4 KiB87
Bangkokpost-640x18766.5 KiB63
Bangkokpost-80x8018.0 KiB74
Bangkokpost-890x18787.0 KiB71
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB940
Matichon803.4 KiB704
Matichon-1160x450227.6 KiB68
Matichon-143x7530.1 KiB71
Matichon-150x15036.1 KiB66
Matichon-260x13643.1 KiB75
Matichon-480x686155.2 KiB68
Matichon-576x302105.2 KiB65
Matichon-640x500159.6 KiB74
Matichon-960x375175.5 KiB79

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23
(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB257
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB933
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB512
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1062
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1286
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB103

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร