resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB90
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB90
0.3โปสเตอร์16.9 MiB60
0.4แผ่นพับ9.2 MiB106
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB66
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB90
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB110
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB72
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB77
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB60
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB167
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB78
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB102
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB85
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB78
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB99
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB96
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB73
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB98
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB61
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB63
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB74
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB58
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB57
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB73
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB70
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB77
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB74
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB61
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB67
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB75
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB64
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB62
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB77
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB68
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB71
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB76
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB75
20140913 188x136-120x8626.1 KiB73
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB86
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB72
20140913 188x136-150x13630.8 KiB78
20140913 188x136-50x3623.0 KiB78
20140913 188x136-80x8025.1 KiB78
20140913 188x136-85x8525.5 KiB73
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB82
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB83
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB72
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB77
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB66
20140913 253-80x7820.8 KiB79
20140913 253-85x7820.9 KiB73
20140913 700x150 279.7 KiB75
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB82
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB80
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB75
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB71
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB69
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB78
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB68
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB71
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB70
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB77
20140913 757x315-120x4921.3 KiB77
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB88
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB72
20140913 757x315-150x15026.1 KiB82
20140913 757x315-150x6222.4 KiB62
20140913 757x315-480x31563.6 KiB72
20140913 757x315-50x2119.2 KiB72
20140913 757x315-576x24055.5 KiB91
20140913 757x315-576x31573.3 KiB77
20140913 757x315-80x8021.0 KiB78
20140913 757x315-85x8521.4 KiB68
Bangkokpost290.3 KiB688
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB80
Bangkokpost-150x15024.6 KiB75
Bangkokpost-150x1816.8 KiB83
Bangkokpost-300x3722.2 KiB73
Bangkokpost-480x18753.0 KiB70
Bangkokpost-576x18761.3 KiB66
Bangkokpost-576x7137.4 KiB95
Bangkokpost-640x18766.5 KiB73
Bangkokpost-80x8018.0 KiB83
Bangkokpost-890x18787.0 KiB79
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB956
Matichon803.4 KiB720
Matichon-1160x450227.6 KiB76
Matichon-143x7530.1 KiB79
Matichon-150x15036.1 KiB74
Matichon-260x13643.1 KiB84
Matichon-480x686155.2 KiB76
Matichon-576x302105.2 KiB74
Matichon-640x500159.6 KiB81
Matichon-960x375175.5 KiB89

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23
(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB271
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB955
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB530
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1083
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1310
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB116

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร