resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB67
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB71
0.3โปสเตอร์16.9 MiB45
0.4แผ่นพับ9.2 MiB87
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB51
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB76
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB92
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB57
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB61
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB47
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB143
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB66
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB86
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB64
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB61
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB83
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB83
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB55
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB80
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB45
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB52
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB57
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB42
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB43
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB57
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB52
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB61
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB57
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB47
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB52
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB57
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB49
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB45
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB62
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB51
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB54
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB59
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB62
20140913 188x136-120x8626.1 KiB57
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB71
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB57
20140913 188x136-150x13630.8 KiB64
20140913 188x136-50x3623.0 KiB63
20140913 188x136-80x8025.1 KiB65
20140913 188x136-85x8525.5 KiB58
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB67
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB67
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB55
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB59
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB50
20140913 253-80x7820.8 KiB62
20140913 253-85x7820.9 KiB59
20140913 700x150 279.7 KiB63
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB63
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB64
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB63
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB56
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB55
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB62
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB52
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB56
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB54
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB63
20140913 757x315-120x4921.3 KiB61
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB67
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB60
20140913 757x315-150x15026.1 KiB67
20140913 757x315-150x6222.4 KiB48
20140913 757x315-480x31563.6 KiB57
20140913 757x315-50x2119.2 KiB58
20140913 757x315-576x24055.5 KiB76
20140913 757x315-576x31573.3 KiB62
20140913 757x315-80x8021.0 KiB61
20140913 757x315-85x8521.4 KiB53
Bangkokpost290.3 KiB656
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB65
Bangkokpost-150x15024.6 KiB61
Bangkokpost-150x1816.8 KiB65
Bangkokpost-300x3722.2 KiB58
Bangkokpost-480x18753.0 KiB56
Bangkokpost-576x18761.3 KiB53
Bangkokpost-576x7137.4 KiB80
Bangkokpost-640x18766.5 KiB56
Bangkokpost-80x8018.0 KiB63
Bangkokpost-890x18787.0 KiB65
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB929
Matichon803.4 KiB688
Matichon-1160x450227.6 KiB60
Matichon-143x7530.1 KiB63
Matichon-150x15036.1 KiB58
Matichon-260x13643.1 KiB67
Matichon-480x686155.2 KiB61
Matichon-576x302105.2 KiB59
Matichon-640x500159.6 KiB67
Matichon-960x375175.5 KiB72

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23
(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB251
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB910
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB496
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1045
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1254
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB91

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร