resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

NameSizeHits
NameSizeHits
0.การจัดตั้งมูลนิธิ
0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB143
0.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB129
0.3โปสเตอร์16.9 MiB92
0.4แผ่นพับ9.2 MiB166
0.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB101
0.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB137
1. การเตรียมการระดับจังหวัด
1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB143
1.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB110
1.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB112
2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB90
2.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB250
3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง
3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB117
4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB134
4.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB135
4.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB121
5. คณะกรรมการวิชาการ
5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB136
5.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB146
6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB106
6.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB151
7. พิธีมอบรางวัล
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB86
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB86
7.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB105
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB87
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB85
7.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB98
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB99
7.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB144
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB113
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB91
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB96
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB107
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB90
7.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB88
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB98
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB96
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB106
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB99
ภาพกราฟิก (banner)
20140913 188x136-104x7525.3 KiB117
20140913 188x136-120x8626.1 KiB110
20140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB123
20140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB104
20140913 188x136-150x13630.8 KiB117
20140913 188x136-50x3623.0 KiB115
20140913 188x136-80x8025.1 KiB110
20140913 188x136-85x8525.5 KiB103
20140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB118
20140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB120
20140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB109
20140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB113
20140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB96
20140913 253-80x7820.8 KiB116
20140913 253-85x7820.9 KiB104
20140913 700x150 279.7 KiB111
20140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB120
20140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB114
20140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB107
20140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB103
20140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB106
20140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB115
20140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB99
20140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB108
20140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB106
20140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB114
20140913 757x315-120x4921.3 KiB113
20140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB125
20140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB107
20140913 757x315-150x15026.1 KiB114
20140913 757x315-150x6222.4 KiB98
20140913 757x315-480x31563.6 KiB107
20140913 757x315-50x2119.2 KiB101
20140913 757x315-576x24055.5 KiB131
20140913 757x315-576x31573.3 KiB112
20140913 757x315-80x8021.0 KiB115
20140913 757x315-85x8521.4 KiB103
Bangkokpost290.3 KiB759
Bangkokpost-1160x187109.1 KiB120
Bangkokpost-150x15024.6 KiB108
Bangkokpost-150x1816.8 KiB121
Bangkokpost-300x3722.2 KiB107
Bangkokpost-480x18753.0 KiB98
Bangkokpost-576x18761.3 KiB101
Bangkokpost-576x7137.4 KiB135
Bangkokpost-640x18766.5 KiB108
Bangkokpost-80x8018.0 KiB124
Bangkokpost-890x18787.0 KiB116
Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1024
Matichon803.4 KiB802
Matichon-1160x450227.6 KiB109
Matichon-143x7530.1 KiB117
Matichon-150x15036.1 KiB111
Matichon-260x13643.1 KiB131
Matichon-480x686155.2 KiB113
Matichon-576x302105.2 KiB108
Matichon-640x500159.6 KiB117
Matichon-960x375175.5 KiB124

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23
(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB311
9. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-05
1. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB1066
3. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB588
4. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB1223
5. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB1473
6. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB161

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร